Voorbeeldbrieven
Laatst gewijzigd op: 12 juni 2017 | Geschreven door: Hans Delissen

Modelbrief: eerste waarschuwing bij disfunctioneren

Functioneert uw medewerker niet naar tevredenheid? Dit is niet alleen vervelend voor u en uw organisatie, maar ook voor de medewerker zelf. Wellicht kan de medewerker zijn functioneren verbeteren. Het is dan wel belangrijk om te achterhalen wat de reden is van het disfunctioneren. U kunt het disfunctioneren van uw medewerker met hem of haar bespreken.

Ontslagdossier

Daarnaast het belangrijk om hem ook schriftelijk op de hoogte te stellen van zijn disfunctioneren. Dit heeft u nodig voor het ontslagdossier, mocht het zover komen. Gebruik deze modelbrief om uw medewerker te attenderen op zijn disfunctioneren en uit te nodigen voor een gesprek hierover.