Checklists
Laatst gewijzigd op: 9 juli 2018

Functiecreatie

Mensen met een arbeidsbeperking hebben meer moeite om werk te vinden en te behouden dan anderen. Om deze reden bestaat de Banenafspraak, die houdt in dat er begin 2026 in totaal 125.000 banen moeten zijn bijgekomen voor mensen met een arbeidsbeperking, waarvan 25.000 banen in de overheidssector en de rest in de marktsector. Om banen te kunnen bieden aan de doelgroep van de banenafspraak kunt u gebruikmaken van Functiecreatie. Bekijk in deze checklist wat Functiecreatie inhoudt en hoe u dit kunt inzetten in uw organisatie.

Brigitte van Lierop – Eigenaar Disworks

Wat is Functiecreatie?

Functiecreatie is een methode om banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Bij Functiecreatie haalt u de eenvoudige taken van vakmensen uit hun werkpakket en voegt u ze samen tot een functie voor een lager geschoolde collega. U destilleert de eenvoudige taken uit de werkprocessen en stelt nieuwe werkpakketten vast voor het zittend personeel. Die koppelt u vervolgens aan bedrijfsdoelstellingen om op die wijze de waardecreatie voor de betreffende organisatie concreet in beeld te brengen.

Door Functiecreatie in te zetten, zet u vakmensen meer in hun kracht en ontstaat er een vacature voor een lager geschoolde collega die behoort tot de doelgroep van de banenafspraak.

Mogelijkheden

Als u wilt weten of Functiecreatie mogelijk is in uw organisatie, kunt u de volgende vragen beantwoorden:

  • Welk elementair werk is er?
  • Kan het uit de bestaande functies worden gehaald?
  • Kan er een profiel van worden gemaakt?
  • Wie doet het werk nu?
  • Wat levert het op voor diegene die het werk niet meer hoeft te doen?
  • Welke voordelen heeft de voorgestelde verandering voor de organisatie?

Wel of geen vertraging?

Een probleem kan zijn dat het werk van de medewerker die het nu doet, trager wordt uitgevoerd als hij of zij het niet zelf meer doet. Of dat de medewerker die het nu doet, het heel graag zelf wil blijven doen en het als een probleem ziet als het uit zijn takenpakket wordt gehaald. Als veel van het elementaire werk kan worden losgekoppeld van de overige werkzaamheden en het werkproces wordt daardoor niet vertraagd, dan is Functiecreatie een goede oplossing om aan de Banenafspraak te voldoen.

Profiel opstellen

Een profiel opstellen met een nieuw takenpakket vraagt even wat werk. De eerste vraag is of het elementaire werk uitvoerbaar is door de doelgroep mensen met een beperking. Is het fysiek niet te zwaar, vereist het snelle handelingen, gebeuren er veel onverwachte dingen? De elementaire taken waarbij dat het geval is, kunnen niet worden opgenomen in het profiel. En let ook op wanneer de taken plaatsvinden. Als ze allemaal tegelijk op hetzelfde moment plaatsvinden, wordt het ook lastig om een profiel te maken. Tenslotte is het van belang dat het gaat om een substantieel aantal uren, minimaal twaalf uren is een maat die vaak wordt gehanteerd.

Kosten Functiecreatie

En wat zijn de kosten van al die extra vacatures? We zien in de praktijk dat dit voor bedrijven vaak geen kostenpost, maar juist een aantrekkelijke business case is. De openstaande vacature hoeft niet te worden ingevuld, de productie kan worden verhoogd en het achterstallige werk kan eindelijk worden weggewerkt. Het werk wordt anders verdeeld en de vakmensen kunnen zich richten op hun kerntaken, de dingen waarvoor ze geschoold en getraind zijn.

Maak in een spreadsheet een helder overzicht van de tijd, en dus de kosten, die bespaard worden en wat de extra kosten zijn van de begeleiding van de nieuwe medewerker. Zo kunt u berekenen of Functiecreatie uw organisatie een besparing oplevert.