Checklists
Laatst gewijzigd op: 20 september 2016

Ziek en met vakantie? Niet altijd!

Zieke werknemers kunnen baat hebben bij vakantie, maar dat is niet altijd zo. Het is niet vanzelfsprekend dat een zieke werknemer op vakantie mag. De bedrijfsarts zal moeten beoordelen of de gewenste vakantie het herstel van de zieke werknemer niet belemmert en of deze vakantiedagen ook in mindering mogen worden gebracht op het vakantiesaldo. Hoe zit dit precies en hoe gaat u er mee om?

Gezamenlijk re-integratieplan

Wanneer uw werknemer door de arbo- of bedrijfsarts arbeidsongeschikt is verklaard, bent u samen verplicht om er alles aan te doen om de werknemer te helpen re-integreren en volwaardig terug te laten keren. Dit re-integratieproces is opgebouwd uit verschillende fasen en is kort gezegd een cyclus van analyse en evaluatie.

Nadat de diagnose is vastgesteld, wordt volgens een gezamenlijk vastgesteld re-integratieplan en plan van aanpak periodiek geëvalueerd.

Rol van de bedrijfsarts

Hoe verhoudt een vakantie zich met een zorgvuldig opgesteld plan? Voordat u de verlofaanvraag kunt goedkeuren, doet u er goed aan om het voorstel aan de bedrijfsarts voor te leggen. De bedrijfsarts zal kijken naar de situatie en oordelen wat de invloed van het voorgestelde verlof en met name de vakantiebestemming, op het re-integratieproces zal hebben. Een voorgenomen reis naar New York van een werknemer met psychische klachten zou volgens een arbo-arts in een zaak die bij het Hof Amsterdam diende: “een (te) grote inspanning en ‘prikkelgevoelig’ zijn”.

Bij beoordeling door de bedrijfsarts wordt het klachtenpalet van de werknemer nauwlettend in de gaten gehouden.

Ontbinding arbeidsovereenkomst

De verlofaanvraag van de werknemer voor de stedentrip naar New York werd in bovenstaand geval door de werkgever afgewezen. De werknemer was het daar niet mee eens en is toch naar New York afgereisd. De werkgever heeft werknemer daarop op staande voet ontslagen. De werknemer heeft dit aangevochten bij de kantonrechter en vervolgens bij het Hof. Het Hof oordeelde dat het ontslag op staande voet een te zware sanctie was, maar liet de ontbinding van de arbeidsovereenkomst vanwege de verstoorde arbeidsrelatie in stand.

Advies en zorgvuldigheid

Een werkgever doet er goed aan de bedrijfsarts een advies te laten geven. Daarnaast toont deze uitspraak aan dat toepassing van sanctiemiddelen, zoals het ontslag op staande voet, zorgvuldig dient te gebeuren. Het is raadzaam de bedrijfsarts ook een oordeel te vragen over of de vakantiedagen in mindering mogen worden gebracht op het vakantiesaldo van de zieke werknemer.

Tijdig inschakelen van een specialist creëert duidelijkheid en voorkomt onnodig gedoe.

Versnel het re-integratieproces

Een arbeidsongeschikte of zieke werknemer heeft recht om op vakantie te gaan als dit zijn herstel niet belemmert. De bedrijfsarts kan beoordelen of het gewenste reisdoel van de zieke werknemer passend is. Een geschikte vakantie kan het re-integratieproces versnellen en heeft dan ook voor uw organisatie positieve (financiële) gevolgen.