Faq's
Laatst gewijzigd op: 10 juli 2017 | Geschreven door: Hans Delissen

Ik wil een concurrentiebeding opnemen in alle toekomstige arbeidsovereenkomsten, mag dat?

U kunt een concurrentiebeding opnemen in arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd. Gaat het om een tijdelijke overeenkomt, dan mag u in principe geen concurrentiebeding in opnemen.

Uitzondering

Wilt u toch per sé een concurrentiebeding opnemen in een tijdelijke arbeidsovereenkomst? Dan moet u aantonen dat er sprake is van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. Let op: de motivering hiervan moet u ook in het contract opnemen. Doet u dit niet, dan is het beding niet geldig.