Faq's
Laatst gewijzigd op: 4 januari 2017 | Geschreven door: Hans Delissen

Wanneer kan de kantonrechter een arbeidsovereenkomst ontbinden?

Onder de Wwz zijn er zes ontslaggronden waarop de kantonrechter kan besluiten de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Dat zijn:

  • frequent ziekteverzuim;
  • disfunctioneren;
  • verwijtbaar handelen van werknemer;
  • gewetensbezwaar werknemer;
  • ernstig en duurzaam verstoorde arbeidsverhouding;
  • uitzonderlijke gevallen, waaronder detentie van de werknemer of een werknemer zonder tewerkstellingsvergunning.

Let goed op: wanneer een ontslaggrond onvoldoende gedragen wordt of een dossier incompleet is, mag de kantonrechter niet overgaan tot ontbinding. Uit recent onderzoek blijkt dat er vier (!) keer meer afwijzingen plaatsvinden dan voor de Wwz.