Faq's
Laatst gewijzigd op: 1 april 2019 | Geschreven door: Hans Delissen

Wat zijn de voorwaarden voor een proefplaatsing?

Proefplaatsing wil zeggen dat een medewerker twee maanden met behoud van zijn/ haar uitkering voor u werkt. U hoeft de werknemer in deze twee maanden dus geen loon te betalen. Het is bedoeld om de mogelijkheden te vergroten werk te vinden voor iemand die moeilijk aan het werk komt. Als werkgever kunt u op deze manier beoordelen of de werknemer geschikt is voor de functie. Wel gelden er een aantal voorwaarden:

  • Na de proefplaatsing mag u geen proeftijd meer met de werknemer afspreken.
  • Het UWV beoordeelt dat proefplaatsing een goede manier is om voor deze persoon in kwestie om mogelijkheden om te werken te vergroten. Dit geldt niet als u eigenrisicodrager bent voor de Ziektewet en de WGA
  • De betreffende werknemer heeft een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WAO-, WIA-, WAZ-, Wajong- of Ziektewetuitkering) en het UWV verwacht dat het voor hem/ haar moeilijk is om werk te vinden.
  • De betreffende werknemer heeft een WW-uitkering en het UWV verwacht dat het voor hem/ haar moeilijk is om werk te vinden. Deze werknemer moet minimaal drie maanden werkloos zijn, tenzij hij of zij jonger is dan 27 jaar en geen startkwalificatie heeft, óf voor de WW een Ziektewet- of arbeidsongeschiktheidsuitkering had en niet meer kan werken in de oude functie.
  • U heeft de bedoeling de werknemer na de proefplaatsing een dienstverband van minimaal 6 maanden aan te bieden.
  • Het aantal uren van het dienstverband is minimaal hetzelfde aantal als de proefplaatsing.
  • U sluit tijdens de proefplaatsing voor de werknemer een aansprakelijkheidsverzekering af.
  • De werknemer heeft niet eerder voor u gewerkt. Uitzondering is als de werknemer wel eerder voor u gewerkt heeft maar zijn/ haar mogelijkheden om te werken veranderd zijn, denk aan vergrote arbeidsongeschiktheid.