Modellen
Laatst gewijzigd op: 16 augustus 2010

Formatiebegroting

Het model valt uiteen in twee delen: een overzicht van de huidige personele bezetting en eenzelfde overzicht van de gewenste personeelsformatie in de toekomst.