Modellen
Laatst gewijzigd op: 28 mei 2018
medewerkers behouden

Reglement flexibel werken

Flexibel werken is voor veel medewerkers een belangrijke secundaire arbeidsvoorwaarde. Het kan ook bijdragen aan een betere werk-privé balans. De Wet flexibel werken geeft medewerkers al de mogelijkheid een aanpassing in arbeidsduur, werktijden of arbeidsplaats te vragen. U kunt hierin als HR-professional een stap verder gaan en uw (nieuwe) medewerkers proactief de mogelijkheid bieden flexibel te werken. Dat houdt bijvoorbeeld in dat zij vanuit huis kunnen werken of hun werktijd naar eigen inzicht, eventueel buiten de reguliere kantoortijden, in mogen delen. Zo kunt u werkstress onder medewerkers verminderen. Het is wel aan te raden om de regels hierover duidelijk vast te leggen. Gebruik hiervoor onderstaand modelreglement.