Modellen
Laatst gewijzigd op: 5 februari 2018
Voorbeeldbrief

Uitnodiging verzuimgesprek

Valt het u op dat een medewerker vaker verzuimt dan gemiddeld en dan u van hem of haar gewend bent? Bij frequent kortdurend ziekteverzuim is het zaak snel aan de bel te trekken en een gesprek met uw medewerker hierover te hebben. Zorg dat u van tevoren alle feiten paraat heeft, zoals: wanneer en hoe lang de medewerker afgelopen periode verzuimd heeft.

Effect van verzuim op de organisatie

Maak de medewerker duidelijk wat het effect van het verzuim is op de organisatie en zijn of haar collega’s, maar leg de nadruk op het vinden van een oplossing. Wees u ervan bewust dat het ziekteverzuim allerlei verschillende oorzaken kan hebben zoals persoonlijke problemen, te hoge werkdruk of een slechte gezondheid. Nodig uw medewerker uit voor een gesprek over zijn of haar verzuim middels deze brief.