Nieuws
Publicatiedatum: 1 oktober 2018 | Geschreven door: buromiddeldorp

Al het nieuws van Prinsjesdag op een rij

Onlangs was het Prinsjesdag en maakte het kabinet haar plannen voor het komende jaar bekend. Er staat een aantal (wets-)wijzigingen en veranderingen op stapel, die uw werk als HR-professional beïnvloeden. Bekijk hier de voor u relevante plannen:

Wet arbeidsmarkt in balans

Om ervoor te zorgen dat wetgeving beter aansluit op de huidige arbeidsmarkt, introduceert het kabinet de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab). De Wab bestaat uit een aantal verschillende maatregelen op het gebied van flexibele arbeid, ontslagrecht en financiering van de WW:

Schijnzelfstandigheid tegengaan

Het stelt kabinet zich ten doel om schijnzelfstandigheid van zzp’ers tegen te gaan door:

  • in bepaalde gevallen een arbeidsovereenkomst te verplichten.
  • het mogelijk te maken voor zzp’ers om zich te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. Het kabinet is in gesprek met verzekeraars om een beter aanbod van verzekeringen te realiseren waar zelfstandigen gebruik van kunnen maken.

Aanbieden vast contract wordt aantrekkelijker

Het kabinet wil het werkgevers gemakkelijker maken om medewerkers een vast contract aan te bieden. Hiervoor hebben ze een aantal verschillende maatregelen op de planning staan, waaronder:

  • toevoeging van een cumulatiegrond aan de redelijke gronden voor ontslag;
  • een verruimde proeftijd;
  • meer balans in de opbouw van de transitievergoeding;
  • aanpassing van de ketenregeling, waardoor de periode waarna tijdelijke contracten overgaan op een vast contract van twee naar drie jaar gaat;
  • een gedifferentieerde WW-premie naar contracttype.

Langer (betaald) partnerverlof na geboorte kind

Partners van bevallende moeders krijgen in plaats van slechts twee dagen een week geboorteverlof als hun vrouw of vriendin net is bevallen. Ook mogen de partners het eerste half jaar vijf weken aanvullend onbetaald vrij nemen met recht op een UWV-uitkering van 70% van hun loon. De Tweede Kamer stemt dinsdag 2 oktober over deze Wet invoering extra geboorteverlof (WIEG). Het recht op extra geboorteverlof moet ingaan op 1 januari 2019. En het recht op aanvullend verlof op 1 juli 2020. Als de Tweede Kamer akkoord gaat, gaat het wetsvoorstel ook nog naar de Eerste Kamer.

Vernieuwing pensioenstelsel

Het lang verwachte pensioenakkoord is er nog niet, wel geeft het kabinet in de Miljoenennota aan binnenkort met een nieuw pensioenstelsel te komen. Het kabinet wacht nog op een advies hierover van de Sociaal Economische Raad (SER).