Nieuws
Publicatiedatum: 25 april 2016 | Geschreven door: buromiddeldorp
discriminatie

Daling ontslagaanvragen

Het aantal ingediende ontslagaanvragen bij UWV is sinds de invoering van het nieuwe ontslagrecht met zo’n 50% gedaald. In het jaarverslag van het UWV staat dat werkgevers in de eerste helft van 2015 in totaal 22.900 ontslagaanvragen indienden, terwijl dat sinds de invoering van de Wwz op 1 juli 2015 gedaald was naar 11.500. Het totale aantal ontslagverzoeken daalde in vergelijking met 2014 met 27%. De afname lijkt onder meer een gevolg van de Wwz die per 1 juli 2015 in werking trad. Werkgevers kunnen sindsdien alleen nog bij UWV terecht voor ontslagaanvragen vanwege bedrijfseconomische redenen of langdurige arbeidsongeschiktheid. Werkgevers schikken waarschijnlijk met hun werknemers en betalen om van hen af te komen. Ook de betere economie zal een rol spelen in de daling van het aantal ontslagaanvragen.