Nieuws
Publicatiedatum: 25 mei 2022 | Geschreven door: Janneke Zoutenbier
RI&E

Eisen aan RI&E worden zwaarder

Er komen extra eisen aan de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E). Vanaf 1 juli moet ook in de RI&E komen te staan de onderliggende oorzaken van elk risico, de effectiviteit van de noodzakelijke maatregelen, toetsing door deskundigen en de invoer van een systeem- en scopetoets. Ook de risico’s van thuiswerken en seksuele intimidatie komen verplicht in de RI&E. Dat staat in Staatscourant van 24 maart.

Extra eisen aan RI&E

Elke organisatie is verplicht een RI&E op te stellen. Toch hebben veel organisaties geen RI&E, omdat er nauwelijks handhaving is. En als er al een RI&E is, laat de kwaliteit vaak te wensen over. Naast meer handhaving door de arbeidsinspectie gelden er vanaf de tweede helft van 2022 ook extra eisen aan de RI&E:

  • Benoeming van de onderliggende oorzaken van elk risico. Om te voorkomen dat de RI&E als afvinklijst wordt gebruikt, moeten de onderliggende oorzaken van de risico’s worden benoemd.
  • Beoordeling van de effectiviteit van maatregelen. De maatregelen in de RI&E en plan van aanpak moeten door de organisatie ingeschat worden op effectiviteit, bijvoorbeeld in interne audits.
  • Toetsing door gekwalificeerde deskundigen. De RI&E mag voortaan alleen nog maar getoetst worden door gecertificeerde arbo-deskundigen zoals de arbeids- en organisatiedeskundige (A&O’er), de arbeidshygiënist (AH), de hoger veiligheidskundige (HVK’er) en de BIG-geregistreerde bedrijfsarts (BA).
  • Extra toetsing. Er is voortaan zowel een systeemtoets als een scopetoets vereist. Bij een systeemtoets beoordelen de deskundigen de RI&E op vier algemene eisen: volledigheid, betrouwbaarheid, actualiteit en actuele inzichten. Blijkt uit de systeemtoets dat een onderdeel onvoldoende beschreven is, dan is een extra scopetoets verplicht.

Thuiswerken en seksuele intimidatie

Ook actuele zaken zoals thuiswerken en seksuele intimidatie moeten een plek krijgen in de RI&E. Is er sprake van structureel thuiswerken dan moet een werkgever in de RI&E de arbeidsrisico’s van het thuiswerken in kaart brengen, zoals fysieke en psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Dat geldt ook voor seksuele intimidatie, voortaan ook aangemerkt als vorm van PSA. De risico’s daarop moeten dus ook in de RI&E.