Checklists
Laatst gewijzigd op: 9 juni 2022

Maatregelen tegen seksuele intimidatie op de werkvloer

Seksuele intimidatie op de werkvloer is zeer ernstig en een vorm van psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Dit kan bij slachtoffers leiden tot werkstress en verzuim. Het is belangrijk om als HR-professional uw medewerkers te beschermen tegen dergelijke arborisico’s. Bekijk in deze checklist wat u kunt doen om seksuele intimidatie binnen uw organisatie te voorkomen en tegen te gaan.

RI&E

De Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) is een belangrijk onderdeel van het arbobeleid van iedere organisatie. Het is verplicht om een RI&E te hebben. In de RI&E staan de risico’s van medewerkers op arbogebied. Pak de RI&E erbij en ga na of seksuele intimidatie op de werkvloer hierin is opgenomen. Dit valt onder psychosociale arbeidsbelasting en PSA-risico’s horen opgenomen te zijn in de RI&E.

Benieuwd hoe uw organisatie er voor staat als het gaat om maatregelen tegen ongewenst gedrag zoals discriminatie of seksuele intimidatie op de werkvloer? Gebruik dan deze tool van de Arbeidsinspectie.

Klachtenregeling & vertrouwenspersoon

Is er al een klachtenregeling aanwezig in de organisatie? Ga na of seksuele intimidatie hierin genoemd wordt. En is er al een vertrouwenspersoon in de organisatie? Het is niet wettelijk verplicht om een vertrouwenspersoon aan te stellen maar het kan wel een belangrijk onderdeel zijn van het arbobeleid. De vertrouwenspersoon kan zorgdragen voor het opvangen van geïntimideerde medewerkers, zorgen voor begeleiding en doorverwijzen.

Is er een ondernemingsraad in uw organisatie? Let dan op: een klachtenregeling behoeft eerst instemming van de ondernemingsraad.

Voorlichting

Organiseer voorlichtingsbijeenkomsten, waarbij uitgelegd wordt wat seksuele intimidatie inhoudt. Zorg dat zowel medewerkers als leidinggevenden hiervoor worden uitgenodigd. Besteed voldoende aandacht aan het herkennen van seksuele intimidatie op de werkvloer, maar ook hoe hiermee om te gaan als slachtoffer én als omstander. Informeer medewerkers over de vertrouwenspersoon en de meldprocedure zodat iedereen weet waar ze terecht kunnen.

Melding bij Arbeidsinspectie

Weigert de bestuurder van uw organisatie in te grijpen bij seksuele intimidatie in uw organisatie? Stap naar de ondernemingsraad of maak zelf melding hiervan bij de Arbeidsinspectie. De Arbeidsinspectie houdt toezicht, maar controleert niet automatisch iedere organisatie. Alleen organisaties waarbij sprake is van een groot risico wordt strenger gecontroleerd. Dat is bijvoorbeeld het geval als er in de media aandacht is geweest voor seksuele intimidatie of als er veel meldingen bij de Arbeidsinspectie binnenkomen.

Preventiemedewerker

Sinds de wijziging van de Arbowet heeft iedere organisatie een preventiemedewerker. Maak hiervan gebruik, plan een overleg en zet seksuele intimidatie als PSA-risico op de agenda. U kunt ook de bedrijfsarts hierbij betrekken.