Nieuws
Publicatiedatum: 19 februari 2024 | Geschreven door: Eugenia Melissen Ferrer
grensoverschrijdend gedrag

Wat werkgevers kunnen leren van het rapport Van-Rijn

Goed leiderschap en een gezonde en respectvolle werkomgeving zijn essentieel om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. Dat is de conclusie van het rapport van de commissie-Van Rijn (formeel de Onderzoekscommissie gedrag en cultuur omroepen) van 1 februari. De commissie onderzocht welke vormen van grensoverschrijdend gedrag medewerkers van de publieke omroep hebben ervaren. Welke conclusies kunnen werkgevers hieruit trekken?

 1. Investeer in leiderschapsvaardigheden
  Goed leiderschap is essentieel om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. Om ontbrekend, egocentrisch of toxisch leiderschap te vermijden, moeten organisaties investeren in leiderschapscompetenties. Bijscholing en extra training in het herkennen van grensoverschrijdend gedrag helpt hierbij.
 2. Kijk ook naar de achterliggende patronen
  Kijk niet alleen naar incidenten, maar onderzoek de onderliggende patronen. Grensoverschrijdend gedrag ontstaat vaak in een klimaat met hoge werkdruk, strakke deadlines, onzekere contracten en strenge verwachtingen over het leveren van topkwaliteit. Tegelijkertijd ervaren ook medewerkers met een vast contract onzekerheid, zeker als er sprake is van een combinatie van onrealistische verwachtingen, onvoldoende (sociale) steun, autonomie en hersteltijd.
 3. Creëer een sociaal veilige werkomgeving
  Het is voor elke organisatie belangrijk om een sociaal veilige werkomgeving te creëren, waarin medewerkers zich tevreden en veilig voelen, goed kunnen functioneren, zich vrij voelen om zich uit te spreken, en met ruimte voor kennisdeling. Dit is niet alleen belangrijk voor werknemers, maar heeft ook een positieve invloed op de prestaties van de organisatie. Wees dus alert op de signalen van grensoverschrijdend gedrag en laat leidinggevenden het goede voorbeeld geven.
 4. Doe het samen
  De cultuurverandering binnen een bedrijf moet op verschillende niveaus plaatsvinden: vanuit de directie, bij leidinggevenden en tussen collega’s onderling. Breng daarom de juiste checks and balances aan en maak alles bespreekbaar, zodat op tijd ingrijpen nog kan. Het is belangrijk klachten en signalen over ongewenst gedrag goed en snel op te pakken.