Modellen
Laatst gewijzigd op: 25 maart 2024
Gedragscode

Gedragscode sociale veiligheid

De NVP, netwerk voor HR-professionals, heeft een model gemaakt voor een interne gedragscode sociale veiligheid. Werkgevers en werknemers (via de ondernemingsraad) kunnen samen zo’n code afspreken. Eenmaal afgesproken is zo’n code van toepassing op alle medewerkers van de organisatie, iedereen wordt geacht bekend te zijn met deze regels en ernaar te handelen. Het NVP-voorbeeldmodel kan zelf worden ingevuld en aangevuld met een klachtenprocedure sociale veiligheid.