Modellen
Laatst gewijzigd op: 25 maart 2024
Gedragscode

Klachtenprocedure sociale veiligheid

De NVP, netwerk voor HR-professionals, heeft een model gemaakt voor een klachtenprocedure sociale veiligheid. De klachtenprocedure is een aanvulling op de gedragscode sociale veiligheid. De klachtenprocedure bepaalt op welke manier medewerkers van de organisatie een klacht kunnen indienen en wat ze mogen verwachten aan stappen die vervolgens genomen worden. Zo’n procedure wordt vastgesteld na overleg tussen werkgever en de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging. Het onderstaande NVP-voorbeeldmodel kan zelf worden aangevuld.