Nieuws
Publicatiedatum: 20 februari 2017 | Geschreven door: buromiddeldorp
ontslag

Fors minder ontslagen via rechter en UWV

In 2015 zijn een kwart minder mensen ontslagen via het UWV en de kantonrechter dan het voorgaande jaar. Ten opzichte van 2013 is het aantal ontslagen via beide routes zelfs bijna gehalveerd, van 45.700 naar 23.400. Dit blijkt uit onderzoek van het UWV en Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Twee redenen voor deze daling zijn de invoering van de Wet werk en zekerheid (Wwz) in 2015 en de aantrekkende economie.

Effect Wwz
Sinds 1 juli 2015 kunnen werkgevers niet meer zelf kiezen voor UWV of kantonrechter. Door de nieuwe Wwz is de reden voor het ontslag bepalend voor de ontslagroute. Gaat het om bedrijfseconomische redenen of arbeidsongeschiktheid, dan moet u naar het UWV. Voor alle andere redenen moet u naar de rechter. Faillissement is een uitzondering: als het bedrijf failliet wordt verklaard is, is er geen individuele ontslagroute via UWV of kantonrechter vereist.