Nieuws
Publicatiedatum: 6 februari 2024 | Geschreven door: Eugenia Melissen Ferrer
taalsubsidie

Jaarlijkse taalsubsidie weer beschikbaar voor werkgevers

Werkgevers die hun werknemers willen bijscholen op het gebied van taal, rekenen of digitale vaardigheden, kunnen via de jaarlijkse subsidieregeling Tel mee met Taal 67% van de cursuskosten vergoed krijgen tot een maximum van € 1.000 per cursist. Voorwaarden zijn dat een individueel traject niet meer kost dan € 1.500 en dat de collectieve aanvraag voor alle cursisten niet groter is dan € 125.000. Van 1 januari tot en met 29 februari 2024 is het weer mogelijk om deze subsidie aan te vragen.

Minder werkstress en ziekteverzuim

Werkgevers die investeren in taal, rekenen of digitale vaardigheden op de werkvloer profiteren van meerdere voordelen. Zo gaat het verzuim omlaag, maken werknemers minder fouten en hebben ze minder snel last werkstress. Bovendien gaat het ziekteverzuim omlaag en voelen werknemers zich vaak meer betrokken bij de organisatie.

Loting

Als er meer verzoeken om subsidie zijn dan er budget is, dan bepaalt loting welke subsidieaanvragen worden gehonoreerd. De regeling geldt ook voor organisaties uit het hele Caribisch Nederland. De uitvoering van de regeling is in handen van de Dienst Uitvoering Subsidies aan instellingen (DUS-i).