Nieuws
Publicatiedatum: 5 februari 2018 | Geschreven door: buromiddeldorp
discriminatie racisme

Overheidstoezicht op discriminatie bij werving & selectie is lacune in handhaving

Naar aanleiding van het onderzoek van televisieprogramma Radar rijst de vraag wie er in Nederland namens de overheid toezicht houdt op de naleving van discriminatie door werkgevers. Na een kleine rondgang langs Inspectie SZW en ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid wordt duidelijk dat noch de Inspectie, noch het ministerie de handhaving tot nu toe op heeft gepakt.

Inspectie: niet onze taak

De Inspectie SZW stelt zich op het standpunt dat discriminatie in het werving- en selectieproces niet haar taak is: discriminatie staat namelijk los van arbowetgeving, de grondslag voor de Inspectie. Bovendien is er bij werving nog geen sprake van een arbeidsrelatie tussen werkgever en werknemer. De Inspectie verwijst meldingen van discriminatie bij werving en selectie daarom door naar de politie of het College voor de Rechten van de Mens (CRM), aldus de persvoorlichter.

Ministerie: dat ligt genuanceerder

Een perswoordvoerder van het ministerie ziet dat genuanceerder. Zij meldt dat de Inspectie een speciaal team heeft dat discriminatie op de arbeidsmarkt aanpakt. Dat team inspecteert werkgevers of ze voldoen aan de wettelijke plicht een antidiscriminatiebeleid te voeren. Verder is het ook de taak van de Inspectie bedrijven over discriminatie voor te lichten. Het ministerie meldt wel het aanpakken van discriminatie hoog in het vaandel te hebben staan, met speciale aandacht voor discriminatie tijdens sollicitatieprocedures.