Nieuws
Publicatiedatum: 4 oktober 2019 | Geschreven door: buromiddeldorp

SER adviseert: quotum vrouwen in top bedrijfsleven

De Sociaal Economische Raad (SER) stelt dat er een zogeheten ingroeiquotum moet komen voor van ten minste 30% vrouwen in de Raden van Commissarissen (RvC’s). Bedrijven die nog geen dertig procent vrouwen in de RvC hebben, mogen alleen een vrouw benoemen. Doen ze dat niet, dan wordt de benoeming nietig verklaard, zo luidt het advies. Dit geldt alleen voor de slechts honderd beursgenoteerde bedrijven in Nederland. Grote vennootschappen, dat zijn er bijna 5.000 in Nederland, worden verplicht om zelf de genderdiversiteit te bevorderen middels ambitieuze streefcijfers. Hoe ze deze gaan bereiken, dienen ze in het jaarverslag op te nemen.

Genderdiversiteit én culturele diversiteit blijft achter

Nederland loopt niet alleen achter wat betreft de m/v-verhouding in de top van het bedrijfsleven, ook zijn de meeste Nederlandse organisaties niet cultureel divers. De doorstroom van hoog opgeleide kandidaten met een niet-westerse of migrantenachtergrond naar topfuncties blijft ook achter.

Tips voor meer diversiteit

Om de diversiteit in organisaties te bevorderen, heeft de SER een brochure gemaakt met tips en advies voor het bedrijfsleven. Denk aan het profileren van uw organisatie met het oog op het werven van vrouwen en mensen met een niet-westerse achtergrond, het verbreden van de kandidatenpool door te werven buiten de traditionele eigen kring en het gericht investeren in talentontwikkeling en de doorstroom van medewerkers in de subtop van uw organisatie.
Meer lezen over het advies en de tips van de SER voor meer diversiteit? Download de brochure op de site van de SER.