Nieuws
Publicatiedatum: 31 augustus 2022 | Geschreven door: Wander de Groot

UWV controleert eerder op regels collectief ontslag

Het UWV gaat sneller controleren of werkgevers de regels volgen die gelden bij een aanvraag voor collectief ontslag wegens bedrijfseconomische redenen. Daarvoor is de aanvraagprocedure aangepast. De vragen over collectief ontslag van 20 mensen of meer zitten voortaan in het eerste deel van de aanvraag en niet meer aan het eind. Het UWV kan nu beter controleren of werkgevers de melding bij de SER hebben gedaan en of de ondernemingsraad wel tijdig is betrokken.

Geen automatisch uitstel

Een andere wijziging is dat werkgevers bij een ontslagaanvraag bij het UWV niet meer automatisch uitstel kunnen aanvragen (en krijgen) voor onderhandelingen met de medewerkers over het ontslag. Het UWV kijkt eerst of een werkgever dat in de twee maanden voor de aanvraag ook al heeft gehad. Is dat het geval, dan is uitstel niet meer mogelijk. Uitstel is ook niet meer mogelijk als de werkgever de regels voor collectief ontslag en medezeggenschap niet heeft gevolgd.