Nieuws
Publicatiedatum: 18 september 2017 | Geschreven door: buromiddeldorp

Vakantie zonder toestemming rechtvaardigt ontslag

Een maritiem bedrijf ontsloeg zijn medewerker op staande voet, nadat hij zonder toestemming op vakantie ging. Ondanks nadrukkelijke waarschuwing voor mogelijke consequenties, besloot de kraanmachinist toch in Spanje van de zon te genieten in plaats van zijn werk te doen. Toen hij daarna op staande voet werd ontslagen, stapte de medewerker naar de rechter en eiste onder meer vernietiging van het ontslag of een billijke vergoeding van maar liefst € 50.000. Onredelijk, zo oordeelde de kantonrechter eerder dit jaar. De kraanmachinist ging in hoger beroep maar kreeg voor de tweede keer het deksel op zijn neus. Zo bleek uit uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden afgelopen week.

Verlof op tijd aanvragen

De kraanmachinist boekte al in maart/ april zijn vakantie, maar vroeg pas eind juli verlof aan. Dat was precies het moment dat de bedrijfsleider op vakantie was en dus geen akkoord kon geven. Voor verlof van meer dan twee dagen is in dit bedrijf de handtekening van de afdelingschef én bedrijfsleider nodig. Alhoewel de afdelingschef akkoord gaf, had de medewerker moeten weten dat hij twee handtekeningen nodig had.

Schriftelijke waarschuwing

Bovendien was de medewerker was van tevoren schriftelijk gewaarschuwd door de werkgever, dat hij in de aangevraagde periode niet op vakantie kon gaan. Het was een drukke tijd voor het bedrijf en de kraanmachinist was onmisbaar.

Binnen twee weken reageren

Als werkgever bent u verplicht binnen twee weken te reageren op de vakantieaanvraag van uw medewerker. Doet u dit niet, dan wordt de vakantieaanvraag normaal gesproken automatisch ingewilligd. Alhoewel de bedrijfsleider door zijn vakantie net te laat reageerde, viel hem dit volgens de rechter niet te verwijten. Hij kon aantonen dat hij na zijn terugkomst voortvarend had gereageerd.