Nieuws
Publicatiedatum: 15 juli 2022 | Geschreven door: Hans Delissen

Wet betaald ouderschapsverlof gaat 2 augustus in

Werknemers die een kind krijgen, adopteren, erkennen of opvoeden kunnen tot het kind acht jaar is maximaal 26 keer het aantal werkuren per week onbetaald ouderschapsverlof opnemen. Vanaf 2 augustus zijn de eerste negen weken hiervan betaald. Het verlof kan in een keer worden opgenomen of flexibel, bijvoorbeeld enkele dagen per week verspreid over een aantal maanden of een aantal uren per dag verdeeld over meerdere weken. Werkgevers kunnen vanaf 9 augustus een aanvraag bij het UWV indienen.

Hoogte betaald ouderschapsverlof

De hoogte van het betaald ouderschapsverlof is 70% van het dagloon van de werknemer. Dit dagloon is nooit hoger dan 70% van het maximumdagloon van € 228,76 euro bruto per dag (2022). Werkgevers kunnen de uitkering aanvullen. Vaak is dat geregeld in de cao of arbeidsoverkomst.