Voorbeeldbrieven
Laatst gewijzigd op: 22 januari 2018 | Geschreven door: Hans Delissen

Modelbrief Rookbeleid

Als werkgever kunt u werknemers niet verbieden om te stoppen met roken. Wel kunt u vitaliteitsprogramma’s of stoppen met roken cursussen aanbieden aan je werknemers. ‘Rokers hebben 33% meer risico op ziekteverzuim en op jaarbasis verzuimen zij een kleine 3 dagen meer dan hun niet-rokende collega’s’ aldus het Nederlands Tijdschrift Voor Geneeskunde (NTVG). Daarnaast zijn ook rookpauzes een kostenpost voor werkgevers.

Rookpauzes tijdens werktijd

Werknemers hebben niet het recht om tijdens werktijd onbeperkt rookpauzes te nemen. In iedere organisatie wordt anders omgegaan met rokende werknemers. Wel is het aan te raden een duidelijk beleid te hanteren op het gebied van roken. Ga eerst na of er in de voor uw organisatie geldende cao regels hierover zijn opgesteld. Gebruik deze modelbrief om uw werknemers te attenderen op de in uw organisatie geldende regels omtrent roken.