Voorbeeldbrieven
Laatst gewijzigd op: 29 april 2019 | Geschreven door: Hans Delissen

Modelbrief toekennen verzoek flexibel werken

De Wet flexibel werken maakt het werknemers mogelijk om te vragen om vermeerdering of vermindering van hun arbeidsduur. Ook mogen uw medewerkers u vragen om de werktijden of de arbeidsplaats te wijzigen. Gebruik onderstaande modelbrief om het verzoek van uw medewerker om flexibel te werken te honoreren.