Faq's
Laatst gewijzigd op: 1 april 2019 | Geschreven door: Hans Delissen

Hoeveel bhv’ers heb ik nodig in mijn organisatie?

In de Arbowet staat niet een exact aantal bhv’ers dat u moet aanstellen. Houd er wel rekening mee, dat het aantal bhv’ers in verhouding moet staan tot de grootte van uw organisatie en de risico’s die binnen uw organisatie van toepassing zijn. Zorg in ieder geval dat er op elke locatie van uw organisatie voldoende bhv-capaciteit is. Baseer het aantal bhv’ers op uw Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E). Let op: uw ondernemingsraad of PVT heeft instemmingsrecht op de wijze waarop u de bedrijfshulpverlening inricht.

Zelf bhv’en

De eigenaar van een organisatie mag zelf bhv’er zijn. Wel moet er, in geval van afwezigheid, altijd iemand aanwezig zijn die de taken op het gebied van bedrijfshulpverlening kan overnemen.