Nieuws
Publicatiedatum: 1 oktober 2018 | Geschreven door: buromiddeldorp
loonkostensubsidie

10 miljoen voor actieplan loopbaanontwikkeling in 2019

In 2019 zal het kabinet 10 miljoen euro investeren in het opleiden en omscholen van Nederlanders. Deze investering is onderdeel van het meerjarig plan Leven Lang Ontwikkelen (LLO), dat Minister Koolmees onlangs heeft ingediend samen met Minister Engelshoven. Werkgevers en sociale partners investeren nu al jaarlijks circa € 1,7 miljard in scholing en ontwikkeling van werknemers. Echter, op dit moment komt deze scholing vaak te laat, als reparatiemaatregel achteraf, bijvoorbeeld in de vorm van kostbare omscholingstrajecten. Ook profiteren lager opgeleiden en flexwerkers minder van scholing dan hoger opgeleide werknemers.

LLO
Op dit moment is het LLO vooral bij kleinere werkgevers niet goed ontwikkeld. Dit komt doordat ze overzicht en kennis missen van grotere trends en wat dit voor hun organisatie betekent, onvoldoende capaciteit hebben om dit te regelen en geen of weinig gebruik maken van een personeelsadviseur. De Ministers zetten in op een cultuuromslag, waarbij leren en door ontwikkelen vanzelfsprekend wordt. Werknemers moeten zelf meer de regie nemen op hun ontwikkelen. Dit kan door meer duidelijkheid en informatie te bieden aan werknemers over scholingsmogelijkheden en de kennis en vaardigheden die nodig zijn voor toekomstige loopbaankansen.