Nieuws
Publicatiedatum: 27 januari 2020 | Geschreven door: Wander de Groot

48 miljoen subsidie ontwikkeling MKB-personeel

Vanaf 2 maart kunnen MKB-werkgevers subsidie aanvragen om personeel de kans te geven zich te ontwikkelen. Deze regeling heet de SLIM-regeling: Stimuleringsregeling Leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen. Het doel van de regeling is om werknemers duurzaam inzetbaar te houden. Er is maar liefst 48 miljoen euro voor de subsidieregeling vrijgemaakt. Elke MKB-ondernemer kan een subsidieaanvraag indienen tot € 25.000. Een onderneming behoort tot MKB als er minder dan 250 personen werkzaam zijn en de jaaromzet maximaal € 50 miljoen is.

SLIM-regeling

Werkgever kunnen de SLIM-regeling op meerdere manieren inzetten. Denk aan een bedrijfsschool, loopbaanadviezen voor medewerkers of een methode om een leerrijke omgeving in te richten. Wilt u ook een aanvraag voorbereiden? Er zijn twee tijdvakken waarin u dat kunt doen: 2 maart – 31 maart en 1 september – 30 september. Ga naar deze website van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor meer informatie over het aanvragen van subsidie.