Nieuws
Publicatiedatum: 16 december 2019 | Geschreven door: Wander de Groot
vernieuwing hr

Alle wetswijzigingen voor HR vanaf januari 2020 op een rij

Het eind van het jaar is in zicht. Na de vakantieperiode staat u als HR-professional een groot aantal wetswijzigingen te wachten. Zo verandert het arbeidsrecht aanzienlijk door de nieuwe Wet arbeidsmarkt in balans (Wab). Ook de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) vereist uw aandacht. Naast deze twee wijzigingen is er nog een aantal andere belangrijke veranderingen waar u rekening mee moet houden in het nieuwe jaar. Hieronder vindt u een kort overzicht van alle belangrijke wetswijzigingen voor HR vanaf januari 2020.

  • Wab:

De Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) maakt het vanaf 1 januari 2020 aantrekkelijk om vaste contracten aan te bieden door een aantal verschillende maatregelen. Zo wordt ontslag ook mogelijk bij meerdere onvoldragen, kleinere ontslagredenen. Daarnaast krijgen werknemers voortaan vanaf de allereerste werkdag een transitievergoeding. Ook wordt de ketenregeling uitgebreider: flexkrachten mogen vanaf januari 2020 drie tijdelijke contracten krijgen voor de gezamenlijke termijn van drie jaar.

Alle wijzigingen van de Wab op een rij? Bekijk dan deze checklist.

  • Wnra

De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) zorgt ervoor dat vanaf 1 januari 2020 het private arbeidsrecht gaat gelden voor (de meeste) ambtenaren. De eenzijdige aanstelling komt te vervallen en het Burgerlijk Wetboek en de Wet op de cao worden van toepassing.

Alle wijzigingen van de Wnra op een rij? Bekijk dan deze checklist.

  • Minimumloon

Het wettelijk minimumloon gaat per 1 januari 2020 omhoog naar € 1.653,60 bruto per maand.

Benieuwd naar de minimumloonbedragen voor alle (andere) leeftijdscategorieën? Bekijk dit bericht.

  • Ruimere WKR

Vanaf 1 januari 2020 wordt de werkkostenregeling (WKR) verruimd. Dat betekent dat werkgevers tot € 2.000 meer aan onbelaste vergoedingen kunnen geven. De vrije ruimte wordt namelijk groter: van 1,2% naar 1,7%. Let op: dit geldt voor de eerste 400.000 van de loonsom.

  • Vereenvoudiging bijtelling fiets

Er komt een vast percentage bijtelling voor het privégebruik van de bedrijfsfiets. Werknemers gaan vanaf 1 januari jaarlijks 7% van de waarde van de fiets bij het inkomen bijtellen. De werknemers en uw organisatie zijn zo gemakkelijker af, omdat er geen kilometerregistratie meer nodig is.

  • MKB-verzuim-ontzorgverzekering

Deze verzekering helpt kleine werkgevers bij de re-integratieverplichtingen en taken rond de loondoorbetaling bij ziekte. De afspraken hierover liggen vast in een convenant van werkgeversorganisaties en het verbond van Verzekeraars. Verschillende verzekeraars bieden een MKB-verzuim-ontzorgverzekering aan.

  • Compensatie transitievergoeding na langdurige ziekte

Vanaf 1 april 2020 kunnen werkgevers die een transitievergoeding moeten betalen bij het ontslag van langdurig zieke medewerkers financiële compensatie aanvragen. Hiervoor geldt wel een aantal belangrijke termijnen . Zo dient u een compensatieaanvraag te doen binnen zes maanden nadat u de volledige vergoeding aan de medewerker heeft verstrekt. Ook neemt het UWV uw aanvraag niet in behandeling als u op het moment van indienen nog niet de (gehele) transitievergoeding heeft uitbetaald. Het UWV beslist binnen zes maanden over de compensatieaanvraag. Voor oude gevallen geldt, dat u de medewerker voor 1 april 2020 de transitievergoeding betaald dient te hebben.