Nieuws
Publicatiedatum: 20 februari 2024 | Geschreven door: Eugenia Melissen Ferrer
werving en selectie

AWVN kritisch op wetsvoorstel gelijke kansen bij werving en selectie

Volgens werkgeversorganisaties is het wetsvoorstel toezicht gelijke kansen bij werving en selectie te bureaucratisch. Bij monde van de AWVN zeggen ze dat de nadruk te veel ligt op het uitschrijven van procedures en toezicht achteraf. Liever willen de werkgevers investeren in trainingen voor leidinggevenden over objectief werven en selecteren en gebruikmaken van bestaande tools, zoals de NVP Sollicitatiecode, de handreiking gelijke beloning en de tools van diversiteitopdewerkvloer.nl. Dat zou voldoende moeten zijn. Dat is te lezen in een artikel op de AWVN-website van 15 februari.

 

Wet toezicht gelijke kansen
Volgens de Wet toezicht gelijke kansen moeten werkgevers met 25 of meer werknemers hun werkwijze om discriminatie te voorkomen schriftelijk vastleggen. Ook intermediairs (denk daarbij aan uitzendbureaus en payrollbedrijven) moeten een vastgelegde werkwijze doorlopen. Dit geldt ook voor buitenlandse werkgevers en intermediairs die actief zijn op de Nederlandse arbeidsmarkt. De invoering van de wet staat gepland voor medio 2024.