Nieuws
Publicatiedatum: 25 augustus 2023 | Geschreven door: Janneke Zoutenbier

AWVN waarschuwt werkgevers re-integratie serieus te nemen

Werkgeversvereniging AWVN waarschuwt haar leden om extra goed op te letten bij de re-integratie van zieke werknemers. Sinds 1 juli 2023 moeten namelijk zowel werkgever als werknemer in het plan van aanpak hun visie op de re-integratie opnemen en die visies later ook evalueren. Ontbreekt de visie of evaluatie – en dat geldt voor werkgever en werknemer – dan kan het UWV later een fikse loonsanctie opleggen. De werkgever moet dan het loon na afloop van de twee jaar loondoorbetaling de werknemer nog een periode langer doorbetalen.

Plan van aanpak

Is een werknemer zes weken ziek, dan moet de bedrijfsarts of arbodienst een probleemanalyse opstellen en een plan van aanpak. De visie op re-integratie, die onderdeel uitmaakt van het plan van aanpak, moet regelmatig worden geëvalueerd en bijgesteld indien nodig. Werkgever en werknemer kunnen bij het opstellen van hun visie op re-integratie ondersteuning krijgen van de arbodienst of casemanager. Ook bij de eerstejaarsevaluatie moet de visie worden meegenomen. De formulieren van het UWV zijn hiervoor aangepast.

Rol OR bij verzuim en re-integratie

De OR heeft instemmingsrecht bij het vaststellen of wijzigen van het beleid rond ziekteverzuim en re-integratie (artikel 27 lid 1 d WOR). Ook moet de OR betrokken worden bij de keuze en contractering van een arbodienst of re-integratiebedrijf.