Nieuws
Publicatiedatum: 23 augustus 2022 | Geschreven door: Janneke Zoutenbier

Disfunctioneren niet bewezen, werknemer in het gelijk gesteld

De Kantonrechter Amsterdam heeft op 12 augustus het verzoek van Red Bull om de arbeidsovereenkomst van een werknemer wegens disfunctioneren afgewezen. Het tegenverzoek van de werknemer is toegewezen, met toekenning van een billijke vergoeding wegens ernstig verwijtbaar handelen van Red Bull. Ook de nevenverzoeken zijn grotendeels toegewezen.

De zaak

Red Bull verzoekt de kantonrechter de arbeidsovereenkomst te ontbinden vanwege disfunctioneren. Volgens Red Bull is de werknemer niet geschikt voor de functie, ondanks coaching, begeleiding en wekelijkse voortgangsgesprekken. Ook heeft Red Bull de werknemer hiervan tijdig op de hoogte gebracht. Herplaatsing in een andere passende functie is op korte termijn niet aan de orde.

Verweer werknemer

De werknemer is sinds 17 december 2012 in dienst van Red Bull. Haar huidige functie is Customer Service Specialist. Zij voert aan dat het disfunctioneren nergens uit blijkt en ze heeft ook geen kans gekregen haar functioneren te verbeteren. Volgens de werknemer houdt de opzegging verband met ziekte, wat Red Bull overigens ontkent. Wegens een verstoorde arbeidsrelatie verzoekt de werknemer de arbeidsovereenkomst te ontbinden met toekenning van een transitievergoeding en een billijke vergoeding.

Oordeel kantonrechter

De feiten die Red Bull op tafel legt, bieden onvoldoende grond voor ontbinding vanwege disfunctioneren. De kantonrechter besluit de arbeidsovereenkomst per direct te ontbinden en veroordeelt Red Bull tot het betalen van een transitievergoeding van € 11.285 en een billijke vergoeding van € 52.204.