Nieuws
Publicatiedatum: 27 april 2022 | Geschreven door: Hans Delissen

High-strain banen groeien naar 18%

Het aantal high-strain jobs – banen met hoge taakeisen en lage autonomie – nam afgelopen jaar toe van 15% naar 18%. Hierdoor is het percentage burn-outklachten (psychische vermoeidheid) na een daling in 2020 met 17% weer terug op het niveau van 2019. In de sectoren horeca, zorg en onderwijs is een kwart of meer van de banen een high-strain job. Vrouwen hebben vaker een high-strain job dan mannen, respectievelijk 22% en 14%. Dat blijkt uit de nationale enquête arbeidsomstandigheden 2021 (NEA) van TNO en CBS onder circa 50.000 werknemers.

Psychosociale arbeidsbelasting

Hoge taakeisen en lage autonomie zijn niet de enige aspecten van psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Ook werk met een hoge moeilijkheidsgraad en emotioneel zwaar werk vallen onder PSA en leiden tot stress, werkdruk en burn-out. Driekwart van alle werknemers geeft aan dat ze het werk als moeilijk ervaren. Een op de negen vindt het werk ook echt emotioneel belastend. In de zorg en onderwijs is dat zelfs één op de vijf. 42% van de werknemers wil graag dat de werkgever meer doet aan het verminderen van werkdruk en stress, 18% aan het beperken van emotioneel zwaar werk.

RI&E

Elke organisatie is verplicht een actuele Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) te hebben, waar ook de PSA-risico’s in de organisatie zijn beschreven. In het bijbehorende Plan van Aanpak (PvA) staat hoe je als werkgever die risico’s aanpakt. Een RI&E moet eens per vier á 5 jaar geactualiseerd worden. De ondernemingsraad moet ook bij de opstelling van RI& en PvA worden betrokken.