Nieuws
Publicatiedatum: 18 november 2019 | Geschreven door: buromiddeldorp

Hoge Raad bepaalt: slapend dienstverband mag niet

Werkgevers mogen zieke werknemers niet in dienst houden na twee jaar ziekte om zo het uitbetalen van een ontslagvergoeding te vermijden. Het zogeheten slapend dienstverband is al lange tijd onderwerp van discussie. Werkgevers moeten zieke werknemers twee jaar loon betalen. Veel werkgevers houden ook na deze twee jaar de zieke werknemer op papier in dienst. De werknemer ontvangt hierdoor geen loon, maar ook geen ontslagvergoeding. Deze constructie getuigt niet van goed werkgeverschap, zo oordeelde de Hoge Raad onlangs. Dit advies van de Hoge Raad was het antwoord op de vragen die door de kantonrechter in april 2019 werden gesteld. Hij constateerde toen dat er veel zaken waren over slapende dienstverbanden.

Compensatie transitievergoeding

Vanaf 1 april 2020 kunnen werkgevers compensatie bij het UWV aanvragen voor het betalen van een transitievergoeding aan zieke werknemers. Het niet willen betalen van een dure ontslagvergoeding is dan ook geen goed argument om de werknemer in dienst te houden, aldus de Hoge Raad. Zijn er in het personeelsbestand van uw organisatie nu veel werknemers met een slapend dienstverband? Zet het onderwerp dan hoog op de agenda. U moet deze medewerkers voor 1 april 2020 de transitievergoeding betalen. Alleen dan krijgt u de uitbetaalde transitievergoedingen terug van het UWW. Zo bepaalt de Wet compensatie transitievergoeding.

Betalingsregeling treffen?

Kunt u aantonen dat het betalen van de transitievergoeding leidt tot ernstige financiële problemen in uw organisatie? Dan mag u de werknemer de transitievergoeding in termijnen betalen. Ter uitzondering kan de betaling zelfs worden opgeschort tot 1 april 2020.

Uitzonderingen zijn mogelijk

De Hoge Raad heeft in zijn uitspraak wel aangegeven dat er uitzonderingen mogelijk zijn. Dat is het geval als de werkgever een zogeheten ‘gerechtvaardigd belang’ heeft. Zo mag u een zieke werknemer na twee jaar nog wel in dienst houden als er sprake is van een reële kans op re-integratie. Let wel goed op: dit moet u wel kunnen bewijzen. Zorg ervoor dat u een goede arbodienst heeft en dat uw re-integratiebeleid up-to-date is.

Perverse prikkels Wab

Hoogleraar arbeidsrecht Evert Verhulp waarschuwde afgelopen week in de Volkskrant voor een perverse prikkel die de uitspraak van de Hoge Raad met zich meebrengt. Het wordt volgens hem nu extra interessant voor een werkgever en een werknemer met veel dienstjaren die een paar jaar voor zijn pensionering zit om het op een akkoordje te gooien. De werknemer krijgt na ziekmelding eerst twee jaar loondoorbetaling, voor welk risico de meeste grotere werkgevers zijn verzekerd. Een vervolgens kan de werknemer de laatste periode tot aan zijn pensionering rondkomen van de ontslagvergoeding volgens de Wab. De werknemer wordt zo vrijgesteld van werk en de werkgever is nauwelijks extra kosten kwijt. De verzekeringsmaatschappij betaalt de loondoorbetaling en de samenleving draait op voor de kosten van de transitievergoeding, die worden gecompenseerd door het UWV.