Nieuws
Publicatiedatum: 10 september 2019 | Geschreven door: buromiddeldorp

Hogere boete bij ontbreken RI&E

De boete voor het ontbreken van een risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) is verhoogd van € 3.500 naar € 4.000. Ook andere overtredingen van de Arbowet worden voortaan zwaarder bestraft. Zo is de boete voor het ontbreken van het plan van aanpak gestegen van € 750 naar maar liefst € 3.000. Deze wijziging is in de zomer ingegaan en gepubliceerd in de Staatscourant. De reden van het aanscherpen van deze regelgeving, is dat veel organisaties zich niet hielden aan de wetgeving. Zo bleek uit onderzoek van de Inspectie SZW dat in 2018 slechts 45% van de Nederlandse organisaties een RI&E had.

Informatie verzamelen

Als u een RI&E gaat maken, heeft u allerlei gegevens nodig. De verzuimgegevens, de registratie van bedrijfsongevallen, samenstelling van het personeelsbestand, informatie over beroepsziekten, productinformatie van toeleveranciers en een overzicht van gevaarlijke stoffen en machines die in de organisatie aanwezig zijn, zijn nuttige input. Ook de arbocatalogus van uw branche biedt u informatie over mogelijke risico’s. Vergeet bovendien het arboplan niet, oude RI&E’s en eventuele rapporten van de Inspectie SZW. Overleg met de OR, de preventiemedewerker en de bedrijfshulpverleners. Daarnaast kunt u ook met medewerkers zelf in gesprek gaan, om erachter te komen tegen welke risico’s zij aanlopen in hun dagelijkse werk.