Nieuws
Publicatiedatum: 13 juli 2023 | Geschreven door: Janneke Zoutenbier
uitzendwerk

HR-teamleider vertoont weinig zelfreflectie

Een teamleider HRontwikkeling vindt dat haar werkgever geen ‘gegronde en zwaarwegende’ argumenten heeft om haar te schorsen. Via een kort geding eist ze alsnog toelating tot haar werk, op straffe van een dwangsom van € 250 per dag. De rechter wijst de vordering af, omdat hij vindt dat maar liefst zeventien meldingen (!) over gevoelens van onveiligheid en angstcultuur bij de teamleider toch echt voldoende reden zijn voor schorsing van werkneemster.  

Beklaagdenbankje 

De werkneemster vindt dat haar werkgever haar zonder goede reden op non-actief gesteld heeft gesteld. Er heeft geen feitenonderzoek plaatsgevonden en er is geen einddatum gegeven voor de non-actiefstelling. Dus mag ze niet zomaar uit haar functie worden ontheven. De schorsing heeft bovendien grote nadelige gevolgen: ze wordt in het beklaagdenbankje gezet, geïsoleerd en in het ongewis gelaten. Vandaar de eis weer toegelaten te worden tot het werk, met een bijbehorende dwangsom als de werkgever daarmee treuzelt. 

Tikje anders 

Dat ziet de werkgever toch een tikje anders. De werkneemster heeft gezorgd voor een angstcultuur in het team, teamleden hebben de werkomstandigheden als onveilig ervaren, zo blijkt uit de meldingen die bij de vertrouwenspersoon zijn gedaan en uit de inhoud van de overgelegde verklaringen van teamleden. Volgens de werkgever heeft de teamleider in een gesprek daarover geen inzicht in haar houding, gedrag en communicatie laten zien. Daarom is ze op non-actief gesteld en is de werkgever begonnen met herplaatsing van de teamleider. 

Aan het huilen 

Er is een veelheid aan klachten. Zo heeft de teamleider tijdens een brainstormsessie meerdere collega’s aan het huilen gebracht. Ze benoemt een deel van het team tot kernteam, waardoor andere leden zich buitengesloten voelen. Zelf staat ze niet open voor kritiek of feedback. Kritische teamleden worden neergezet als negatief, “te blauw” of zijn niet meer welkom bij een overleg. Andere kritiek wordt weggewuifd met ‘jij begrijpt het niet’ of ik zie het anders. Een ander verklaart dat ze onder druk is gezet om sneller te re-integreren dan mogelijk en sneller dan de bedrijfsarts had geadviseerd, maar dat daar niet over te discussiëren valt 

Depressief 

De teamleider is volgens haar teamleden actief op zoek is naar zwakke plekken van teamleden. Ze heeft meerdere medewerkers verteld dat zij persoonlijkheidsproblemen hebben. Een oud-teamlid verklaart dat hij zich volgens de teamleider boven anderen plaatst en op anderen neerkijkt. Omdat hij zijn karakter toch niet kan veranderen volgens zijn teamleider, is zijn contract om die reden niet verlengd. Net als andere collegas die vergelijkbare ervaringen hebben, voelt hij zich daarna tijdelijk depressief en gaat hij aan zichzelf twijfelen. 

Zelfreflectie 

De kantonrechter vindt dat de verklaringen voldoende aannemelijk maken dat er gegronde en zwaarwegende reden zijn tot schorsing van de werknemer. De teamleider heeft een belangrijke rol in het functioneren van het team en bij het bepalen van de werksfeer. En dat blijkt niet goed te gaan. Zeventien teamleden – meer dan de helft van het team – heeft melding gedaan van het creëren van een angstcultuur bij de vertrouwenspersoon en de leidinggevende. Het ontbreekt de teamleider blijkbaar aan enige zelfreflectie. [ECLI:NL:RBROT:2023:5293]