Nieuws
Publicatiedatum: 21 april 2023 | Geschreven door: Janneke Zoutenbier
grensoverschrijdend gedrag

‘Je mag ook niets meer tegenwoordig’

Een beveiliger van Securitas die bij de Rotterdamse bibliotheek werkt, krijgt via zijn werkgever te horen over klachten van bibliotheekbezoekers en medewerkers over vermeend grensoverschrijdend gedrag. Hij wordt ontslagen op staande voet. Onder het mom van ‘je mag ook niets meer tegenwoordig’ stapt hij naar de rechter en eist € 275.000: € 119.604 aan loonschade, € 151.041 aan pensioenschade en € 4.600 aan vergoeding voor onterecht ontslag. De rechter geeft hem deels gelijk: de werkgever heeft hem onterecht ontslagen. 

Kern van de zaak 

Securitas heeft gehandeld na klachten van een onderzoek door de bibliotheek. Naar de werknemer heeft Securitas alleen in algemene bewoordingen aangegeven wat de ontslagreden was, namelijk ‘seksueel intimiderend gedrag en grensoverschrijdende uitspraken richting diverse vrouwelijke bezoekers en medewerkers tijdens werktijd’. Ondanks meerdere verzoeken van de werknemer heeft Securitas niet duidelijk gemaakt wat die klachten precies inhielden. Ook wilde de bibliotheek geen inzicht geven in de klachten of het interne onderzoek 

Geen dringende redenen

De rechter vindt dat de werknemer zich niet kon verdedigen tegen de algemene aanklacht. Daarmee heeft de werkgever niet voldaan aan de mededelingseis. Ook vindt de rechter dat beschuldigingen als die zo algemeen zijn gesteld en een nadere toelichting ontbreekt geen dringende redenen zijn voor ontslag op staande voet. Dat Securitas al eerder een verbetertraject was gestart met de medewerker wegens zijn lastige houding en gedrag, was volgens de rechter alleen relevant als dat destijds als grond voor ontslag was opgevoerd en niet nu pas voor de rechter. 

Ten onrechte ontslagen 

Omdat een dringende reden voor de opzegging ontbreekt en er niet is voldaan aan de mededelingseis, is het ontslag op staande voet ten onrechte gegeven. Dus heeft de werknemer automatisch recht op een ‘billijke vergoeding’, zoals de ontslagvergoeding officieel heet. De werknemer eiste € 275.000. De rechter vindt dat te gortig en slecht onderbouwd. Hij hamert af op € 4.600 aan gefixeerde schadevergoeding en € 15.000 aan billijke vergoeding. Plus de normale transitievergoeding van € 11.594 en de vergoeding van de proceskosten van € 1.486