Nieuws
Publicatiedatum: 10 mei 2022 | Geschreven door: Janneke Zoutenbier
RI&E

Helft organisaties heeft geen RI&E

Elke werkgever is verplicht een RI&E op te stellen. Toch heeft 51% van de werkgevers geen RI&E, met name bij organisaties met minder dan 50 werknemers. Van de organisaties die wel een RI&E hebben, laat de kwaliteit vaak te wensen over. In 39% van de gevallen zijn niet alle belangrijke risico’s in kaart gebracht, 30% heeft geen Plan van Aanpak en 10% is niet getoetst. Dat blijkt uit de ‘Voortgang Meerjarenplan verbetering naleving Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)’, die minister Karien van Gennip op 29 april aan de Tweede kamer heeft aangeboden.

Aanscherping aanpak

Om werkgevers gerichter te ondersteunen bij aanpak en risicobeheersing worden drie specifieke thema’s aangepakt:

  • psychosociale arbeidsbelasting (PSA) om burn-outklachten te voorkomen;
  • blootstelling aan gevaarlijke stoffen om met name kleinere werkgevers gerichte ondersteuning te bieden;
  • verbeteren van de dialoog tussen werkgevers en werknemers. Zij zijn samen verantwoordelijk voor gezond en veilig werken.

Belang van de RI&E

Vaak is het geen onwil. Veel werkgevers zijn zich niet bewust van de verplichting van een RI&E. Daarnaast is er een groep die wel een RI&E wil opstellen, maar niet weet hoe dat moet. En dan is er nog een groep die geen RI&E wil opstellen omdat het opstellen ervan in geen verhouding staat tot de risico’s die het werk met zich meebrengt. Toch is het belang van een RI&E groot.

Wettelijke verplichting

In het kader van de RI&E legt de Arbeidsomstandighedenwet werkgevers een aantal verplichtingen op:

  • het opstellen van een RI&E die de risico’s in kaart brengt;
  • het opstellen van een Plan van Aanpak;
  • de actualiteit van de RI&E;
  • toetsing van de RI&E indien verplicht door de juiste deskundigen of organisaties;
  • het opnemen van de arbeidshygiënische strategie in het Plan van Aanpak.

Rol Arbeidsinspectie

Om handhaving effectiever en efficiënter aan te pakken zet de Arbeidsinspectie in op kwantitatieve en kwalitatieve controle, onder andere door het opvragen en controleren van de basisdocumenten (RI&E en Plan van Aanpak).