Nieuws
Publicatiedatum: 4 februari 2019

Quotumheffing niet nakomen banenafspraak uitgesteld tot 2022

De quotumheffing, een boete voor werkgevers die onvoldoende banen creëren voor arbeidsbeperkten, wordt uitgesteld tot 2022. De quotumheffing is in het leven geroepen, omdat overheidswerkgevers onvoldoende banen hebben gecreëerd voor mensen die vallen onder de banenafspraak. Het wetsvoorstel dat het uitstel van deze heffing regelt, is onlangs aangenomen door de Tweede Kamer.

Gezamenlijke doelstelling wel behaald

Overheidswerkgevers en werkgevers uit de marktsector hebben samen wél de doelstelling behaald. Zo rapporteerde het UWV onlangs dat tussen 1 januari 2013 en 1 oktober 2018 35.736 extra banen gerealiseerd zijn via een regulier dienstverband en 12.384 extra banen via een uitzendcontract of detachering. Dit totaal van 48.120 extra banen overschrijdt ruimschoots de doelstelling voor 2018 van 43.500 extra banen.

Tips voor het in dienst nemen van iemand met een arbeidsbeperking? Lees dan deze checklist over Functiecreatie.