Nieuws
Publicatiedatum: 1 februari 2024 | Geschreven door: Eugenia Melissen Ferrer
zieke werknemer

Werknemer maakt misbruik van roostervrijheid

Een vrouw die op de spoedeisende hulp van een ziekenhuis werkt, krijgt veel ruimte om haar uren zelf in te delen, maar is slordig met de registratie en houdt zich niet aan de regels. Dit komt haar duur te staan. De zaak belandt bij de kantonrechter van Rechtbank Limburg, waar de rechter op 18 januari 2024 oordeelt dat er sprake is van kwade opzet. Ze heeft daarom geen recht op de gebruikelijke transitievergoeding en wordt per direct ontslagen.

Zelfroosteren

De werknemer werkt sinds 2016 als secretaresse in het ziekenhuis bij de spoedeisende hulp en heeft een contract voor 28 uur per week. Ze hoeft niet elke week 28 uur te werken. Daarin mag ze variëren. Via een digitaal systeem geeft ze haar beschikbaarheid aan en heeft ze toegang tot haar eigen rooster. Ze mag met haar collega-secretaresses de roosters opstellen en ruilen en hoeft hier geen toestemming voor te vragen. Behalve als ze haar dienst laat overnemen door een oproepkracht. Het is wel belangrijk dat ze de registratie van de uren goed bijhoudt, zodat aan het eind van het jaar een eindafrekening gemaakt kan worden. Teveel gewerkte uren worden uitbetaald, te weinig gewerkte uren moeten worden ingehaald.

Het conflict

In augustus 2022 hoort haar leidinggevende dat de werknemer zonder toestemming een oproepkracht haar uren heeft laten overnemen. Ze blijkt dit vaker te doen en deze diensten voor zichzelf niet uit het registratiesysteem te halen. In totaal vindt de werkgever 19 diensten die wel geregistreerd staan, maar waarvan het vermoeden bestaat dat de vrouw die dagen niet heeft gewerkt. De vrouw erkent dat zij fouten heeft gemaakt, maar vindt dat er geen kwade opzet is. Het ziekenhuis vindt dat er sprake is van urenfraude en ernstig verwijtbaar handelen en wil het dienstverband beëindigen. Gesprekken leiden niet tot een oplossing en dus belandt de zaak bij de kantonrechter.

De rechtszaak

Tijdens de rechtszaak blijkt dat van de 19 diensten waarvan de vrouw verdacht werd met de uren gesjoemeld te hebben, er 7 zijn ingevuld door oproepkrachten. De oproepkrachten kunnen zelf niet in het urensysteem en geven hun uren door aan de planner. De secretaresse zegt dat zij ervan uitging dat de planner dan direct haar uren zou verwijderen. Maar daar gaat de rechter niet in mee. Hoe kan de planner immers weten dat de oproepkracht in plaats van de secretaresse werkt?

Van zes dagen zegt de secretaresse wel gewerkt te hebben, ook al heeft ze deze dagen niet ingelogd in de computersystemen (waarschijnlijk had iemand anders al ingelogd) en heeft ze haar toegangspasje deze dagen niet gebruikt (waarschijnlijk hadden collega’s de deur voor haar opengehouden). De secretaresse heeft geen verklaringen van collega’s die bevestigen dat zij wel heeft gewerkt, maar de werkgever heeft ook niet kunnen weerleggen dat het onmogelijk is op elkaars accounts in te loggen. Daarom worden deze dagen niet meegenomen in de zaak.

Toch concludeert de rechter dat de secretaresse bij de overige dagen ‘willens en wetens heeft geaccepteerd dat de onjuistheden in haar urenadministratie niet worden ontdekt’. De arbeidsovereenkomst wordt per direct ontbonden en de vrouw heeft geen recht op transitievergoeding. Bovendien moet ze de proceskosten van het ziekenhuis vergoeden.

Ontslag zonder transitievergoeding

Het is zeldzaam dat een werknemer onmiddellijk ontslagen wordt en geen transitievergoeding krijgt. ‘Bij alle ontslaggronden bestaat recht op een transitievergoeding’, vertelt arbeidsrechtadvocaat Pascal Besselink aan NRC. Enige uitzondering daarop is wanneer er sprake is van ernstig verwijtbaar handelen van de werknemer. En zelfs dan mag de rechter nog wel transitievergoeding toekennen. Het feit dat dit hier niet gebeurt, laat blijken dat de rechter overtuigd is van fraude en kwade opzet. De kans is groot dat dit bevestigd is door de (ongeloofwaardige) mondelinge verklaringen tijdens de rechtszaak. Bovendien handelen werknemers die zich niet aan de afspraken houden in strijd met goed werknemerschap, en daar zijn bepaalde consequenties aan verbonden. [ECLI:NL:RBLIM:2024:211]