Nieuws
Publicatiedatum: 25 april 2023 | Geschreven door: Janneke Zoutenbier
Agressie en intimidatie op de werkvloer

Werknemers willen extra maatregelen tegen intimidatie en agressie op de werkvloer

Meer dan een op zes werknemers vindt dat de werkgever extra maatregelen moet nemen tegen agressie en intimidatie door klanten of door collega’s en leidinggevenden. In 2022 kreeg 8% van de werknemers ook daadwerkelijk te maken met intimidatie of bedreiging door klanten, vooral in de zorg. Dit blijkt uit de Nationale enquête arbeidsomstandigheden 2022 (NEA) van TNO en CBS. 

Discriminatie 

In 2022 voelde 10% van de werknemers zich gediscrimineerd door hun nationaliteit, afkomst of huidskleur (3%), leeftijd of geslacht en zwangerschap (beide 2%). Discriminatie vanwege godsdienst, levensovertuiging of seksuele geaardheid kwamen in 2022 minder vaak voor. Verder wordt er nog heel wat gepest op het werk (5%), het meest door collega’s, gevolgd door leidinggevenden en klanten. Dit blijkt uit de Nationale enquête arbeidsomstandigheden 2022 (NEA) van TNO en CBS. 

Conflicten 

In 2022 gaf 26% van de werknemers aan dat ze een conflict hadden met een collega of een leidinggevende. Dat was in 2021 nog 28%. Mannen hebben vaker een akkefietje (27%) op het werk dan vrouwen (25%). Werknemers die slachtoffer zijn van conflicten ervaren wel steun van hun collega’s of leidinggevende (respectievelijk 98% en 89%).  

Psychologische veiligheid 

Over het algemeen voelen werknemers zich veilig op het werk. Vier op de vijf werknemers geeft aan dat ze op het werk makkelijk hulp kunnen vragen, dat geldt ook als het om lastige kwesties gaat (69%). Een ruimte meerderheid (60%) geeft aan dat het niet erg is om een fout te maken op het werk.