Nieuws
Publicatiedatum: 16 april 2018 | Geschreven door: buromiddeldorp

Aantal werknemers dat werk als zinloos ervaart is hoger dan verwacht

Acht op de honderd werknemers ervaren hun werk als zinloos en maar liefst 17% van de werknemers twijfelen of hun werk nut heeft. Dat is opvallend, want de meeste werknemers vinden het namelijk wel belangrijk om nuttig werk te doen. De werknemerstevredenheid is lager bij werknemers die het belangrijk vinden nuttig werk te doen, maar hun eigen werk niet als nuttig ervaren. Zo bleek onlangs uit onderzoek van Robert Dur (Erasmus School of Economics) en Max van Lent (Universiteit Leiden).

Oorzaken

De onderzoekers geven vijf mogelijk oorzaken, waardoor mensen hun werk als zinloos kunnen ervaren. Ten eerste komt het doordat ze werken in zogeheten ‘sin industries’, organisaties die producten maken die onnodig of zelfs schadelijk zijn, denk aan de tabaksindustrie. Ten tweede kunnen werknemers hun werk als minder zinvol ervaren als het zeer gespecialiseerd werk betreft. Daarnaast kan slecht management een rol spelen en het feit dat werknemers niet voldoende te doen hebben. Als laatste speelt ook het economische klimaat een rol: een recessie leidt tot een hoger percentage werknemers dat hun werk als zinloos ervaart.

Voorkomen is beter dan genezen

Alhoewel niet iedereen het belangrijk vindt, geeft het grootste gedeelte van de werknemers aan het wél van belang te vinden nuttig werk te doen. Als uw werknemers hun werk niet als nuttig ervaren, is de kans groot dat dit hun efficiëntie niet ten goede komt. U kunt dit voorkomen door regelmatig werknemerstevredenheidonderzoeken te houden, voortgangsgesprekken met medewerkers te voeren en inzichtelijk te maken wat het belang van iedere functie is voor de organisatie.