Voorbeeldbrieven
Laatst gewijzigd op: 27 november 2017 | Geschreven door: Hans Delissen
Voorbeeldbrief

Modelbrief Uitnodiging functioneringsgesprek

De meeste organisaties houden minimaal een keer per jaar functioneringsgesprekken met alle medewerkers. Dat kost behoorlijk wat tijd. Zorg er daarom voor dat u op tijd begint met het plannen van alle functioneringsgesprekken. Het is belangrijk om uw medewerkers hiervan op tijd op de hoogte te stellen. Zo kunnen zij hier in hun agenda rekening mee houden, maar ook het functioneringsgesprek inhoudelijk voorbereiden. Gebruik onderstaande modelbrief om uw medewerker uit te nodigen voor een periodiek functioneringsgesprek.