Checklists
Laatst gewijzigd op: 5 maart 2018

Financiële regelingen in dienst nemen vluchteling

Wil uw organisatie een vluchteling in dienst nemen? Dan zijn er verschillende subsidieregelingen waar u gebruik van kunt maken, waardoor het financieel aantrekkelijk is om een vluchteling aan te nemen. Veel van deze regelingen zijn niet specifiek voor vluchtelingen, maar gelden bijvoorbeeld ook voor andere jongeren of mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Bekijk in deze checklist van welke regelingen en voordelen u gebruik kunt maken.

Door: Vluchtelingenwerk

Fiscale regelingen: Jeugd Lage-inkomensvoordeel (Jeugd-LIV)

Het jeugd-LIV zorgt ervoor dat u als werkgever gecompenseerd wordt voor de verhoging van het wettelijk minimumjeugdloon voor werknemers van 18 tot en met 21 jaar (sinds juli 2017). De hoogte van het LIV wordt na afloop van het jaar door de Belastingdienst vastgesteld en automatisch overgemaakt op uw rekening. Voorwaarden voor het ontvangen van het jeugd-LIV zijn:

 • De werknemer was op 31 december 2017 18 tot en met 21 jaar.
 • Het gemiddelde uurloon van de werknemer is gelijk aan het minimumjeugdloon dat hoort bij zijn of haar leeftijd.

Het jeugd-LIV is een vast bedrag per verloond uur en loopt op met de leeftijd. Zo krijgt u voor een 18-jarige € 0,13 en voor een 21-jarige € 0,91 per uur. Het maximaal aantal uur waarover u Jeugd-LIV ontvangt is 2080 uur. U hoeft niets extra’s te doen om het jeugd-LIV te ontvangen. Wilt u meer weten? Check dan het kennisdocument Wet tegemoetkoming loondomein (Wtl).

Lage-inkomensvoordeel (LIV)

Dit voordeel ontvangt u als u een werknemer in dienst heeft met een loon tussen de 100 en 125% van het wettelijk minimumloon. Bij een loon tot 110% van het wettelijk minimumloon bedraagt het voordeel maximaal € 2.000 per jaar. Bij een loon tussen de 110 en 125% van het wettelijk minimumloon is het voordeel maximaal € 1.000 per jaar.

Let op: u ontvangt het voordeel alleen als de werknemer per jaar minstens 1248 uur werkt, de werknemer minimaal het minimumloon voor een 22-jarige ontvangt en de werknemer niet pensioengerechtigd is.

Het LIV wordt na afloop van het jaar automatisch uitbetaald door de belastingdienst. Het LIV kan niet gecombineerd worden met loonkostenvoordeel. Kunt u van beide gebruik maken dan keert de Belastingdienst het hoogste bedrag uit. U kunt de hoogte van het LIV berekenen via de rekenhulp van de Rijksoverheid. Wilt u meer weten? Check dan kennisdocument Wet tegemoetkoming loondomein (Wtl).

Loonkostenvoordeel (LKV)

Om werkgevers te stimuleren bepaalde groepen in dienst te nemen, keert de Belastingdienst LKV uit. Bij het bieden van een contract aan een vluchteling kunt u gebruik maken van dit voordeel als de vluchteling:

 • nog niet AOW-gerechtigd is én;
 • in de zes maanden voorafgaand aan het contract niet bij u in dienst is geweest én;
 • 56 jaar of ouder is en een uitkering ontvangt (loonkostenvoordeel ouderen) of;
 • volgens UWV of gemeente door een ziekte of handicap niet in staat is het minimumloon te verdienen (loonkostenvoordeel banenafspraak).

Het LKV is een bedrag per verloond uur dat na afloop van het jaar door de Belastingdienst wordt uitgekeerd. De hoogte van het bedrag is:

 • voor oudere vluchtelingen: € 3,05 per verloond uur en maximaal € 2.000 per jaar;
 • voor vluchtelingen die vallen onder de banenafspraak: 1,01 euro per verloond uur en maximaal € 2.000 per jaar.

U kunt zo lang als de werknemer in dienst blijft, en maximaal drie jaar, van het LKV gebruik maken. Dan moet u wel zelf in de loonaangifte aangeven dat u gebruik wil maken van LKV. En u heeft een doelgroepverklaring nodig. Die kan de oudere vluchteling aanvragen bij de gemeente en de vluchteling die valt onder de banenafspraak bij UWV. LKV en LIV gaan niet samen. Kunt u van beide gebruik maken dan keert de Belastingdienst het hoogste bedrag uit. U kunt de hoogte van het LIV berekenen via de rekenhulp van de Rijksoverheid. Wilt u meer weten? Check dan het kennisdocument Wet tegemoetkoming loondomein (Wtl) van de Rijksoverheid.

Gemeentelijke regelingen

Veel vluchtelingen hebben een bijstandsuitkering. Gemeenten helpen mensen met een bijstandsuitkering met het vinden van werk. Onder andere door middel van regelingen voor werkgevers. Daar kunt u dus ook als u een vluchteling met bijstand in dienst neemt, gebruik van maken. Welke regelingen precies ingezet worden, bepaalt de gemeente waar de vluchteling woont.

Let op: u leest hier over regelingen die veel voorkomen bij gemeenten. Elke gemeente mag zijn eigen beleid bepalen. Dus niet elke gemeente biedt alle onderstaande mogelijkheden. En de naam van de regeling kan afwijken van wat we hier beschrijven. Mogelijk zijn er ook nog voorzieningen die hier niet bij staan. U kunt het best bij het WerkgeversServicepunt in de regio vragen wat er precies mogelijk is.

Werk met behoud van uitkering

In veel gemeenten is het mogelijk om een vluchteling op proef te laten werken. Tijdens deze proefplaatsing of werkstage betaalt u geen loon en behoudt de vluchteling zijn uitkering. Meestal kan dit enkele maanden tot maximaal één jaar. Heeft een vluchteling een hele kleine kans om betaald werk te vinden? Dan kan de gemeente toestemming geven om deze vluchteling voor langere tijd onbetaald werkervaring op te laten doen. Dat kan op een participatieplaats. Een participatieplaats duurt in eerste instantie één jaar en wordt eventueel met één jaar verlengd.

Tegemoetkoming in de vorm van subsidies, premies en vergoedingen

Om het voor werkgevers aantrekkelijk te maken om iemand uit de bijstand in dienst te nemen, zetten gemeenten verschillende soorten premies, subsidies en vergoedingen in. Elke gemeente is vrij om te kiezen of en welke tegemoetkomingen zij inzetten. Het WerkgeversServicepunt in uw regio weet precies wat u kunt verwachten. De volgende tegemoetkomingen komen veel voor:

 • Tijdelijke loonkostensubsidie

Veel gemeenten compenseren werkgevers via een tijdelijke loonkostensubsidie voor de eventuele extra begeleiding en/of lagere arbeidsproductiviteit. U ontvangt dan een vast geldbedrag of een geldbedrag dat is gekoppeld aan de loonwaarde van de vluchteling. De gemeente Amsterdam doet dat bijvoorbeeld voor werkgevers die werknemers met een bijstandsuitkering aannemen die nog enige scholing of extra begeleiding nodig hebben. Elke gemeente is vrij om te bepalen of er gewerkt wordt met een tijdelijke loonkostensubsidie.

 • Stimuleringspremies

Er zijn ook gemeenten die werken met een stimuleringspremie. De gemeente Zwolle doet dit bijvoorbeeld in de vorm van een indienstnemingssubsidie. Het is een tijdelijke compensatie voor het feit dat de werkgever een kwetsbare vluchteling al het wettelijk minimumloon moet betalen terwijl diegene nog niet volledig kan inzetten.

 • Tegemoetkoming in extra kosten

Tenslotte zijn er gemeenten die werkgevers een tegemoetkoming of vergoeding verstrekken voor extra kosten die u maakt bij het in dienst nemen of houden van een vluchteling. Het gaat daarbij niet om loonkosten maar om kosten voor bijvoorbeeld begeleiding, scholing of aanpassing van de werkplek. Vaak geldt hierbij de voorwaarde dat er geen andere vergoeding mogelijk is. Informeer naar de mogelijkheden bij het WerkgeversServicepunt van de regio waar de vluchteling woont.

Vergoedingen en voorzieningen voor werknemers: Loonkostensubsidie

Voor vluchtelingen die vanwege een arbeidsbeperking niet zelfstandig het minimumloon kunnen verdienen, kunt u loonkostensubsidie krijgen via de gemeente. De gemeente onderzoekt dan op de werkplek hoeveel de vluchteling kan verdienen. Is dit minder dan het minimumloon. Dan krijgt u subsidie voor het verschil tussen de loonwaarde en het minimumloon. Deze vorm van loonkostensubsidie is structureel mogelijk.

No-riskpolis

Valt de vluchteling onder de banenafspraak dan kunt u gebruik maken van de no-riskpolis. Dit houdt in dat u een Ziektewetuitkering van UWV kunt krijgen als de vluchteling ziek wordt. Sommige gemeenten hebben ook voor andere doelgroepen een compensatieregeling bij ziekte. Informeer naar de mogelijkheden bij het WerkgeversServicepunt van de regio waar de vluchteling woont.

Jobcoach

Een jobcoach biedt een vluchteling met een arbeidsbeperking extra ondersteuning op de werkplek. Voor vluchtelingen die vallen onder de Participatiewet is de gemeente verantwoordelijk voor de jobcoach. Informeer naar de mogelijkheden bij het WerkgeversServicepunt van de regio waar de vluchteling woont.

Vergoedingen

Een gemeente kan voor vluchtelingen met een arbeidsbeperking vergoedingen verstrekken voor:

 • aanpassing van het bedrijfspand, de werkplek of de productie- of werkmethodes;
 • extra hulp op de werkplek (bijv. van een doventolk);
 • vervoersvoorziening.

WerkgeversServicepunt

De gemeentelijke regelingen voor het aannemen van vluchtelingen verschillen per gemeente. Raadpleeg daarom het WerkgeversServicepunt. De servicepunten zitten op 35 plaatsen in het land.

Benieuwd waar een WerkgeversServicepunt bij u in de buurt zit? Bekijk het hier.

Subsidieregelingen

Als een vluchteling leren en werken combineert, kunt u mogelijk gebruik maken van de subsidieregeling praktijkleren. Deze subsidie is een tegemoetkoming in de kosten die u maakt voor de begeleiding van de vluchteling. Er is subsidie mogelijk in het vmbo, mbo, hbo en voor promovendi aan de universiteit. De hoogte van de subsidie is afhankelijk van het aantal aanvragen voor de diverse opleidingsniveaus en is maximaal € 2.700 per werkleerplaats.