Faq's
Laatst gewijzigd op: 27 januari 2020 | Geschreven door: Wander de Groot
arbeidsbureau

Ik wil een concurrentiebeding opnemen in het contract met een tijdelijke werknemer, mag dat?

Nee, in principe is het niet toegestaan om in een tijdelijk contract een concurrentiebeding op te nemen. Zo bepaalt artikel 653 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek. Hierin staat dat zo’n beding tussen de werkgever en de werknemer alleen geldig is als zij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aangaan. Wel is op deze regel een uitzondering mogelijk.

Zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang

U mag wel een concurrentiebeding opnemen in een tijdelijke arbeidsovereenkomst, als er sprake is van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. Wel moet u in het beding schriftelijk motiveren dat het beding noodzakelijk is. Uit uw motivatie moet blijken dat het voordeel voor u als werkgever zwaarder weegt dan het nadeel dat het beding de medewerker oplevert.