Faq's
Laatst gewijzigd op: 27 januari 2020 | Geschreven door: Wander de Groot

Mag mijn medewerker bij uitzondering langer werken dan de reguliere dienst van 8 uur?

Ja, de Arbeidstijdenwet bepaalt dat de maximum arbeidstijd per dienst 12 uur is, met een maximum van 60 uur per week. Het Arbeidstijdenbesluit staat zelfs toe eens per twee weken een dienst van 14 uur toe. Wel kan dat alleen als het werk echt niet kan worden uitgesteld of op een andere manier kan worden gedaan.

Let op: bekijk ook wat er in de voor uw organisatie geldende cao staat. Het kan zijn dat de regels uit uw cao afwijken.