Faq's
Laatst gewijzigd op: 3 juli 2023 | Geschreven door: Hans Delissen
werving en selectie

Mijn medewerker komt terug op zijn eerder ondertekende vaststellingsovereenkomst, kan dat?

Ja, dat kan op twee voorwaarden. Ten eerste moet de medewerker dit binnen 14 dagen na ondertekening van de vaststellingsovereenkomst doen. Ten tweede moet de werknemer dit schriftelijk kenbaar te maken. Let op: een beëindiging met wederzijds goedvinden moet altijd in een schriftelijke overeenkomst worden vastgelegd.

Meer weten over het maken van een vaststellingsovereenkomst? Lees dan nu de checklist vaststellingsovereenkomst. Daarin lees je alles over wat een vaststellingsovereenkomst is, aan welke voorwaarde deze moet voldoen en hoe het zit met opzegtermijn en transitievergoeding.