Faq's
Laatst gewijzigd op: 21 januari 2019 | Geschreven door: Hans Delissen

Is de transitievergoeding voor ontslagen medewerkers die ouder zijn dan 50 jaar hoger dan die voor andere medewerkers?

Ja, ontslagen medewerkers van vijftig jaar of ouder krijgen een hogere vergoeding bij ontslag dan hun jongere collega’s. Dit is een tijdelijke regel die geldt tot 2020. Wel gelden er een aantal voorwaarden voor de vijftigplussers, om aanspraak te kunnen maken op deze hogere vergoeding. Zo moet de medewerker minimaal tien jaar in dienst zijn geweest en dient u minstens 25 medewerkers in dienst te hebben tijdens de laatste zes maanden voorafgaand aan het jaar dat de ontslagprocedure is opgestart. Ook payrollmedewerkers tellen mee.