Faq's
Laatst gewijzigd op: 4 maart 2019 | Geschreven door: Hans Delissen

Geldt de transitievergoeding ook voor medewerkers die een contract voor bepaalde tijd hebben?

Ja, ook als u ervoor kiest om een tijdelijk contract niet te verlengen, bent u een transitievergoeding verschuldigd. Dit geldt alleen voor tijdelijke contracten die 2 jaar of langer hebben geduurd.

Let op: arbeidsovereenkomsten die voor 1 juli 2012 zijn beëindigd en elkaar met een onderbreking van meer dan 3 maanden hebben opgevolgd, tellen niet mee. Dit geldt ook voor een kortere termijn dan 3 maanden, als die op grond van de cao gold.