Faq's
Laatst gewijzigd op: 1 mei 2017 | Geschreven door: Hans Delissen

Wanneer heeft mijn werknemer recht op bijzonder verlof?

Regels voor bijzonder verlof zijn niet in de wet vastgelegd. Bijzonder verlof is voor gelegenheden zoals een bruiloft, een begrafenis of een verhuizing. Let op: bij het overlijden van directe familieleden van uw medewerker geldt er calamiteitenverlof. Dit kan na verloop van tijd overgaan in bijzonder verlof.

Cao of reglement

In uw cao of personeelsreglement staan de regels die voor uw organisatie gelden omtrent bijzonder verlof. Hier dient ook in te staan wat de lengte van het bijzonder verlof is en of dit al dan niet betaald wordt.

Tip

Gaat u aan de slag met uw personeelsreglement? Geef hierin dan expliciet aan dat uw medewerkers afspraken zoveel mogelijk buiten werktijd dienen te plannen.

Meer weten over bijzonder verlof, raadpleeg dan onze checklist.